Organisation

Redan 1994 bidades Partnerskap Bergslagsdiagonalen som ett samarbete mellan 17 kommuner och 4 länsstyrelser, numera regionerna Gävleborg, Dalarna, Örebro och Östergötland. Partnerskapet syftar till att stärka områdets tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet för näringsliv och boende genom en förbättrad infrastruktur genom det mellansvenska inlandet, från Vättern till hälsingekusten. Vägstråket kallas för Bergslagsdiagonalen.

Partnerskap Bergslagsdiagonalen verkar genom en ledningsgrupp och arbetsgrupp  väggruppen.

Projektledare:
Sofia Berglund
, infrastrukturstrateg FalunBorlänge-regionen
Telefon: +46 (0)243-24 80 45
E-post: sofia.berglund@fbregionen.se

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av en ordförande, en representant för regionerna och en kommunstyrelseordförande från vart och ett av de fyra länen samt projektledaren. Totalt 7 ordinarie ledamöter.

Nina Höjer (Ordförande), Region Örebro Län
Telefon: +46(0)19-602 74 23
E-post: nina.hoijer@regionorebrolan.se

Marcus Åhagen, Region Östergötland
Telefon:
E-post: marcus.ahagen@regionostergotland.se

Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande Ovanåker
Telefon: +46(0)271-570 00
E-post: hakan.englundm@ovanaker.se

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge
Telefon:
E-post: jan.bohman@borlange.se

Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande Askersund
Telefon:
E-post: caroline.dieker@askersund.se

Väggruppen

Väggruppen består av infrastrukturstrategerna från de fyra regionerna och minst en kommunal tjänsteman från vart och ett av de fyra länen. Gruppen arbetar för utvecklingen av själva vägstråket Bergslagsdiagonalen.

Kent Söderlund (Ordförande), infrastrukturstrateg på Region Dalarna
Telefon: +46(0)23-77 70 65
E-post: kent.soderlund@regiondalarna.se

Sofia Berglund, infrastrukturstrateg FalunBorlänge-regionen
Telefon: +46 (0)243-24 80 45
E-post: sofia.berglund@fbregionen.se

Stefan Dahlskog, infrastrukturstrateg på region Östergötland
Telefon: +46 (0)10-103 65 02
E-post: stefan.dahlskog@regionostergotland.se

Karin Wallin, infrastrukturstrateg på Region Örebro län
Telefon: +46(0)19-602 63 58
E-post: karin.wallin@regionorebrolan.se

Ulf Ståhlberg, gatuchef Ovanåkers kommun
Telefon: +46(0)271-574 43
E-post: ulf.stahlberg@ovanaker.se

Leif Sjögren, stadsbyggnadschef Motala kommun
Telefon: +46(0)141-22 51 95
E-post: leif.sjogren@motala.se

Henrik.Olofsson, näringslivschef Askersunds kommun
Telefon: +46(0)583-810 20
E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Christoffer Westerberg von Bothmer, infrastrukturstrateg på Region Gävleborg (referens)
E-post: christoffer.westerberg.von. bothmer@regiongavleborg.se

 

Webbredaktör
Eva Mikkelsen
Telefon: +46(0)243-24 80 49
E-post: eva.mikkelsen@fbregionen.se